ΙΑΤΡΟΙ

Σταυρόπουλος Σπυρίδων

Ακτινοδιαγνώστης DDS, MSc Διαγνωστικής και Ακτινολογίας Στόματος

Ρογής Γεώργιος

Ακτινοδιαγνώστης DDS, MSc Διαγνωστικής και Ακτινολογίας Στόματος

Η επεξεργασία των δισδιάστατων και τρισδιάστατων απεικονίσεων γίνεται αποκλειστικά από τους Σταυρόπουλο Σπυρίδων και Ρογή Γεώργιο, με συνοδή λεπτομερή διάγνωση και απόδοση των εκθέσεων σε κλινικά αντιπροσωπευτικές πραγματικές διαστάσεις (1:1).