ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ

Η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας με σένσορα και πλάκες φωσφόρου επιτρέπει τη μείωση της δόσης ακτινοβολίας και τη βέλτιστη ανάλυση εικόνας 

(high definition).

Η πανοραμική ακτινογραφία (ορθοπαντομογράφημα) χρησιμοποιείται για την απεικόνιση των δοντιών και του οστού των γνάθων με μία λήψη.

Η κεφαλομετρική ακτινογραφία είναι απαραίτητη για το σωστό προγραμματισμό της ορθοδοντικής θεραπείας.

Η οπισθοφατνιακή και η οπισθομυλική ακτινογραφία (bitewings) συμβάλλουν στη διάγνωση σε αρχόμενες τερηδόνες και οστικές αλλοιώσεις σε σχέση με τις συμβατικές ακτινογραφίες.

Πανοραμική

Υψηλής ευκρίνειας πανοραμική ακτινογραφία, με αυτόματη επιλογή τομογραφικής ζώνης για μέγιστη ποιότητα εικόνας.

Dxrayagriniou

Κεφαλομετρική

Υψηλής ευκρίνειας κεφαλομετρική ακτινογραφία με ειδικό φίλτρο μαλακών ιστών.

Dxrayagriniou

Οπισθοφατνιακές – Οπισθομυλικές – Full Mouth

Οπισθοφατνιακές και οπισθομυλικές (bite-wings) ακτινογραφίες με πλάκες φωσφόρου, όπου ελέγχονται μεταξύ άλλων όμορες τερηδόνες.
Dxrayagriniou
Dxrayagriniou

Ειδικές Προβολές

Για διαφορετική απεικόνιση οστικών δομών.

Dxrayagriniou